Högalidsskolan

Skolfastigheter i Stockholm AB renoverar Högalidsskolan belägen på södermalm. Ombyggnationen avser hus A, B och C med ByggR1 som generalentreprenör. Vår entreprenad omfattar kraft, belysning, data, tele, inbrottslarm och brandlarm i samtliga hus. Ombyggnationen beräknas vara klar i slutet av 2015.