Entreprenad

Vi utför stora som små entreprenader inom både nybyggnation och ROT-jobb där vår speciallitet är kulturminnesmärkta fastigheter. Se vidare under referensprojekt på vilka fastigheter vi har varit inblandade i renoveringen av.

Entreprenaderna omfattar oftast alla våra verksamhetsområden. Genom vår breda kunskap inom dessa områden kan vi erbjuda bästa möjliga system. Då kunden endast behöver en installatör för samtliga områden skapar detta en trygghet och möjlighet för unika lösningar.

Vi utför både utförandeentreprenader där vi arbetar efter färdigprojekterade handlingar och totalentreprenader där vi står för helhetsansvaret från framtagande av handlingar till slutförd entreprenad. Vi utför även partneringentreprenader där vi samarbetar med slutkunder och beställare genom hela projektets gång.