info@el-linjen.se      +46 (0) 8 584 106 50

Bancohuset

Vi utförde el- och teleinstallationerna för Bancohuset i Gamla Stan i Stockholm i sammarbete med Skanska på uppdrag av Statens Fastighetsverk. Projektet utfördes som generalentreprenad och omfattade ombyggnation åt Statens Fastighetsverks HK. Vi utförde kraft-, belysning-, tele/data- och säkerhetsinstallationer. Det var ett väldigt spännande projekt då byggnaden är väldigt gammal och kulturminnesmärkt. Eftersom huset är byggnadsminnesmärkt fanns en rad restriktioner. Man får inte spåra i tegelväggarna för att fälla in kablarna, därför måste alla installationer klamras väldigt noggrant och försiktigt för att inte skada befintlig stukatur mm. Det blev många genomgångar med antikvarien som var knuten till projektet. Det var ett lyckat och erfarenhetsrikt projekt som vi är väldigt stolta att ha varit delaktiga i.

Top