SÄKERHET

SÄKERHET

Vi har bred kunskap inom brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, övervakning och passersystem. Dessa kan installeras som separata system eller också integreras med varandra. Beroende på vad kunden har för önskemål och krav.

El-linjen är certifierad anläggarfirma för inbrottslarm klass 2. Vi projekterar, installerar och driftsätter stora som små anläggningar. Vi erbjuder även serviceavtal för anläggningar.

Vi utför dokumentationen av våra installationer enligt svensk standard. Våra brandlarm- och utrymningslarmanläggningar driftsätts och avprovas av våra SBF godkända anläggarfirmor som vi har samarbetsavtal med. Vi lämnar alltid ett bra jobb efter oss så att våra kunder känner sig trygga med oss som leverantör.

Vi är även systemoberoende vilket innebär att vi jobbar med alla de kända varumärkena på marknaden. Detta för att kunden ska kunna välja det system som passar deras verksamhet bäst.

Leave a Reply

Your email address will not be published.