info@el-linjen.se      +46 (0) 8 584 106 50

Obelisken

Vi utförde el- och teleinstallationerna för Kv. Obelisken på Södermalm i Stockholm i sammarbete med JM Entreprenad på uppdrag av Stockholmia AB. Projektet utfördes som generalentreprenad för etappen 1 och på totalentreprenad för etappen 2 och omfattade ombyggnation av lägenheter och påbyggnad av etagelägenheter på taket på befintligt hus. Vi utförde kraft-, belysning- och tele/datainstallationer. Det var ett spännande projekt då det är speciellt att bygga på våningar på ett befintligt hus.

Top