info@el-linjen.se      +46 (0) 8 584 106 50

Stora Ursvik

Vi utförde el- och teleinstallationerna för Stora Ursvik skola i Ursvik i sammarbete med NCC på uppdrag av Sundbybergs Stad. Projektet utfördes som generalentreprenad och omfattade nybyggnation av Skola med idrottshall. Vi utförde kraft-, belysning-, KNX, tele/data- och säkerhetsinstallationer. Det var ett väldigt spännande projekt med hög teknisk nivå där vi installerade en stor KNX anläggning som omfattade, belysning, mörkläggning, ventilation och olika larm som sen kopplades upp mot Sundbybergs Stads driftcentral.  Det var ett spännande projekt där vår KNX kompetens kom väl till hands.

Top