Om- och tillbyggnad av skola i Gustavsberg ihop med MVB Öst på utförandeentreprenad. Skall färdigställas under 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.