Totalentreprenad med PEAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Olovslundskolan i Järfälla. Entreprenaden kommer att färdigställas under 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.