Säkerhet

Vi har bred kunskap inom brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, övervakning och passersystem. Dessa kan installeras som separata system eller också integreras med varann helt beroende på vad kunden önskar sig eller har för krav.

El-linjen är certifierad anläggarfirma för inbrottslarm klass 2. Vi projekterar, installerar och driftsätter stora som små anläggningar. Vi erbjuder även serviceavtal.

Allting dokumenteras enligt Svensk Standard. Brandlarm/utrymningslarm avprovas och driftsätts av SBF godkända anläggarfirmor som vi samarbetar med. Vi lämnar alltid ett bra jobb efter oss så att kunden kan känna sig trygg. Vi är systemoberoende.