Nybyggnad av motionscentral som innehåller omklädningsrum och café för Ängsjö frilufsområde. Projektet utförs på totalentreprenad i samarbete med Winge Byggnads AB och beställare Järfälla Kommun



Leave a Reply

Your email address will not be published.