KVALITET OCH MILJÖ

KVALITET OCH MILJÖ

KVALITETS OCH MILJÖPOLICY

El-linjen AB bedriver verksamhet huvudsakligen i Stor Stockholmsområdet inom nedanstående områden:

• Kraft och belysning
• Tele- och AV-system
• Styr- och reglersystem
• Fiber- och datanät
• Kommunikation och säkerhetsanläggningar
• Underhåll och service

Förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar, kompetent och engagerad personal ingår i vår strävan att göra jobbet rätt första gången med 0-felsfilosofi.

Alla som arbetar inom företaget skall aktivt medverka till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder där vi uppfattas som en god leverantör och entreprenör

Kvalitet i verksamheten bygger på allas medverkan.

Vi skall uppfattas som en god miljöambassadör genom att vara aktiva och sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet, aktivt informera, utbilda sig samt följa gällande miljölagstiftning och förordningar som berör verksamheten.

Där så är praktiskt / ekonomiskt möjligt eller miljömässigt tvunget skall materiel och produkter med minsta möjliga negativa miljöpåverkan användas. Vid de tillfällen som ges skall vi informera både kunder och leverantörer om de möjligheter som finns att ersätta gammal materiel samt valmöjligheter vid nybyggnationer.

Alla skall utföra ett praktiskt miljöarbete genom att källsortera där så är praktiskt/ekonomiskt möjligt eller miljömässigt tvunget. Materiel (t.ex. restprodukter och avfall) hanteras enligt fastställda rutiner för att minska negativ miljöpåverkan.

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 14001 samt certifierad anläggarfirma inbrottslarm klass 2.

CERTIFIKAT

Leave a Reply

Your email address will not be published.