GDPR

GDPR

Behandlingen av personuppgifter

El-Linjen värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Personuppgiftsansvarig

El-Linjen TLA AB med organisationsnummer 556392-8455 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

När sker behandling av personuppgifter?

El-Linjen behandlar dina personuppgifter:

  • för fullföljande av våra åtaganden i uppdrag och tjänster
  • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • när du lämnar garantianmälan till oss
  • när du anmäler dig som kund eller intressent till våra tjänster, nyhetsbrev m.m.
  • när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom besök på vårt kontor.
  • när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför
  • när du är kund eller leverantör till oss

Registrerade uppgifter

Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I vissa tjänster samlar vi även in dina önskemål, om du väljer att lämna sådana, som t.ex. klädstil eller kostval. Tidpunkter för kontakt samt notering om kontaktens natur behandlas där så krävs.

Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

För parkering krävs ibland behandling av registreringsnummer på bil.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för, samt för att hålla dig informerad kring våra eller väl utvalda samarbetspartners erbjudanden. Om du angivit intressen kommer dessa att användas för att välja ut de erbjudanden som är relevanta för dig.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

El-Linjen lämnar ut kontaktuppgifter till noggrant utvalda samarbetspartners som hjälper oss leverera de åtaganden vi har gentemot dig.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

El-Linjen har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Tänk på att bara lämna ut personuppgifter till bolag du känner till och för tydliga ändamål.

Rättelser och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt info@el-linjen.se

En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att begära registerutdrag behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till vår adress:

El-Linjen AB, Personuppgiftsombud, Hästskovägen 56, 177 39 Järfälla

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta oss  per e-post info@el-linjen.se eller till vår postadress:

El-Linjen AB, Personuppgiftsombud, Hästskovägen 56, 177 39 Järfälla

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.