KRAFT & BELYSNING

KRAFT & BELYSNING

KRAFT

Vi är en komplett och behörig installatör och utför allt från enklare kraftinstallationer i hemmet till betydligt större och mer komplexa installationer så som ställverk-, reservkraft- och UPS-anläggningar för stora som små entreprenader.

Vi utför även analyser och mätningar av befintliga anläggningar där vi kan se förbrukning, spänningstoppar, strömpikar och snedbelastningar.

BELYSNING

Vi kan med vår höga kompetens inom belysning erbjuda unika miljöer för våra kunder. Vi ljusberäknar och tar fram förslag och design på belysningslösningar för att skapa en god arbetsmiljö och trevlig ljussättning. Vi utför allt från enklare belysningsinstallationer för privatpersoner till avancerade installationer som tex. KNX och Dali för stora som små entreprenader. Vi har genomfört många projekt där vi har tagit fram mycket energisnåla lösningar för kunden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.