info@el-linjen.se      +46 (0) 8 584 106 50

Hotell Skeppsholmen

Vi utförde el- och teleinstallationerna för Långa Raden på Skeppsholmen i Stockholm i sammarbete med PEAB på uppdrag av Statens Fastighetsverk. Projektet utfördes som generalentreprenad och omfattade ombyggnation åt Hotell Skeppsholmen. Vi utförde kraft-, belysning-, tele/data- och säkerhetsinstallationer. Det var ett väldigt spännande projekt då byggnaden är väldigt gammal och kulturminnesmärkt. Eftersom huset är byggnadsminnesmärkt fanns en rad restriktioner vilket krävde väldigt noggrant utförande av installationerna. Vi har efter genomfört projekt fortsatt att utföra installationer åt hotellet vilket är kul då båda vara avdelningar blir involverade på ett lyckat sätt.

Top