info@el-linjen.se      +46 (0) 8 584 106 50

Wrangelska palatset

Vi utförde el- och teleinstallationerna för Wrangelska Palatset där Svea Hovrätt är hyresgäst i sammarbete med Skanska på uppdrag av Statens Fastighetsverk. Projektet utfördes som generalentreprenad och omfattade ombyggnation av Svea Hovrätt. Vi utförde kraft-, belysning-, tele/data- och säkerhetsinstallationer. Det var ett väldigt spännande projekt då byggnaden är väldigt gammal och kulturminnesmärkt. Det dök upp massa föremål från många olika tidsperioder. Eftersom huset är byggnadsminnesmärkt fanns en rad restriktioner. Man får inte spåra i tegelväggarna för att fälla in kablarna, därför måste alla installationer klamras väldigt noggrant och försiktigt för att inte skada befintlig stukatur mm. Det blev många genomgångar med antikvarien som var knuten till projektet. Det var ett lyckat och erfarenhetsrikt projekt som vi är väldigt stolta att ha varit delaktiga i.

Top