Under året så började vi sammarbeta med en organisation som heter Hope for a better future.

Det är organisation som hjälper kvinnor och barn i områdena av Kenya, Tanzania och Etiopien med grundläggande behov i att leva under extrema förhållanden.

Projekten som drivs är leverans av mediciner, skydd för utsatta kvinnor, byggnation av skolbyggnader, byggnation av toaletter, skolundervisning, hjälm med att starta företag för att nämna några.

Vi är glada att stödja en organsation som jobbar med dessa frågor på ett effektivt sätt med korta beslutsvägar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.